Dragados jest jednym z największych na świecie wykonawców zamówień publiczno–prywatnych (PPP): wykonał projekty, a następnie zrealizował ponad sześćdziesiąt pięć kontraktów koncesyjnych na całym świecie.

 

Krótka prezentacja naszego międzynarodowego doświadczenia:
 

 

  • Ponad 1 380 kilometrów tuneli przechodzących przez wszelkie struktury geologiczne
  • Ponad 13 500 kilometrów dróg i autostrad
  • Ponad 1 500 mostów o łącznej długości ponad 1 500 kilometrów
  • Ponad 2 000 kilometrów linii kolejowych
  • Ponad 3,3 milionów metrów kwadratowych nawierzchni na lotniskach
  • Milion metrów kwadratowych terminali lotniczych oraz powierzchni usługowych na lotniskach
  • Ponad 200 kilometrów wałów
  • Ponad 230 zapór oraz wiele innych projektów hydrotechnicznych
  • Ponad 70 milionów metrów kwadratowych zabudowy mieszkalnej i niemieszkalnej
  • 70 milionów metrów kwadratowych domów mieszkalnych i powierzchni usługowych