Autostrady

Dragados pojawił się na rynku budowy dróg w Hiszpanii w latach 60–tych, stając się kluczowym partnerem w rozwoju hiszpańskiej infrastruktury dróg oraz sieci płatnych autostrad.

Dragados realizował kontrakty drogowe różnego typu na całym świecie. Posiada niezrównane doświadczenie we wszystkich typach zamówień oraz pracuje nad kontraktami łączącymi projektowanie, budowę, finansowanie, eksploatację oraz utrzymanie. Na liście kontraktów zrealizowanych na całym świecie znajdują się drogi międzynarodowe, autostrady krajowe, obwodnice, jak również drogi o dużym natężeniu ruchu na obszarach metropolitalnych, których budowa wymaga rygorystycznego kierowania ruchem.

Podczas budowy ponad 10,8 tyś. km dróg i autostrad na całym świecie Dragados napotykał oraz rozwiązywał najróżniejsze problemy technologiczne. Zdobyte umiejętności oraz doświadczenie pozwalają nam na szybkie dostosowanie się do szczególnych potrzeb dużych kontraktów oraz czynią z firmy światowy autorytet w dziedzinie projektów inżynieryjno–budowlanych.

Dragados przewodził projektowaniu oraz budowie tysięcy kilometrów dróg na całym świecie, wiele z nich utrzymuje i wieloma zarządza.

Dragados zaangażowany jest we wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, zrównoważony rozwój, wykorzystywanie nowych materiałów, recycling oraz ochronę środowiska.

Naszym klientom oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań technicznych. Budujemy, a jednocześnie wywieramy długotrwały i pozytywny wpływ na społeczności, dla których pracujemy.

6.782
Miles
ISTOTNE FAKTY
Nowe kontrakty autostrad:
3.504
Poszerzanie jezdni:
752
Nowe kontrakty dróg szybkiego ruchu:
1.065
Przebudowy:
1.461
TOTALNY:
6.782

Wybrane projekty

Autoroute 30 - Montreal, Kanada

Kontrakt obejmujący zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, eksploatację, utrzymanie i odnowę (system „DBFOM” – projekt, budowa, finansowanie, eksploatacja i utrzymanie) autostrady AutoRoute 30 (A–30) w Mon... widok »

Autostrada Baixo Alentejo - Sines–Beja, Portugal

Budowa autostrady łączącej miasta Sines i Beja obejmuje 85 km nowych konstrukcji, rozbudowę 43 km drogi oraz modernizację kolejnych 220 km dróg istniejących na tym obszarze. ... widok »

Autostrady R–2, R–3 i R–5 - Madryt, Hiszpania

Budowa czterech odcinków dwu i trzypasmowych płatnej autostrady na wjeździe do Madrytu. R–3 (33,9 km) oraz węzeł autostrady A–3, a także modernizacja połączenia autostrady A–3 z drog... widok »

S8 - Łodź, Poland

Budowa drogi ekspresowej S8 Syców-Kępno-Sieradz-A1(Łódź) odc. III: droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu i szerokim pasie rozdziału, przewidzianym na trzeci pas ruchu w każdym kierunku. Zbudowano dwa MOP, 7 wiaduktó... widok »