Środowisko

Jedną z wielu konsekwencji postępu społecznego mającego miejsce na przestrzeni ostatnich dekad jest powstanie pojęcia „zrównoważony rozwój”. Pojęcie to należy rozumieć jako zobowiązanie do zachowania równowagi pomiędzy wykorzystywaniem zasobów naturalnych, a ochroną środowiska naturalnego.

Zasoby wody są prawdopodobnie najbardziej dotknięte tym procesem. Zapotrzebowanie na wodę w połączeniu ze zobowiązaniem do zachowania równowagi przekłada się na trzyetapowy cykl: zaopatrzenie, oczyszczenie oraz ponowne wykorzystanie lub zwrócenie do środowiska.

Istnieją technologie oraz umiejętności, które pozwalają zagwarantować wodę jako produkt odpowiadający zapotrzebowaniu wynikającemu z trzech wspomnianych etapów.

Dragados od początku swojego istnienia jest zaangażowany oraz uwrażliwiony na te kwestie, a jego działalność i doświadczenie pozwalają zająć mu czołowe miejsce w tej dziedzinie.

Dowodem na to jest zaprojektowanie, zbudowanie oraz uruchomienie ponad 100 instalacji sanitarnych, które w sumie służą ponad 10 milionom mieszkańców.

W strukturze Dragados istnieją działy oraz wyspecjalizowany personel, który odpowiada za rozwój, nadzór, doradztwo oraz wdrażanie rozwiązań adekwatnych do każdej sytuacji.

Wybrane projekty

Oczyszczalnia ścieków Baix Llobregat - Barcelona, Hiszpania

Projekt i budowa oczyszczalni dla 2.275.000 mieszkańców o przepływie 420.000 m3/dzień, która stanowi jeden z największych obiektów w Europie. Podkreśla się znaczenie, jakie posiada wykorzystywanie uzdatnionej wody dla ochro... widok »

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Arroyo de la Miel - Benalmadena(Málaga) – Hiszpania

Projekt i budowa oczyszczalni dla 200.000 mieszkańców o przepływie 40.000 m3/d. Obiekt znajduje się na terenie zabudowanym ważnej miejscowości turystycznej. To zadecydowało o wyborze procesu biologicznego, który minimalizuje wykor... widok »

Stacja uzdatniania wody Almoguera–Algodor - Madryt, Hiszpania

Projekt i budowa sieci zaopatrzenia w wodę pitną miejscowości położonych na południe od Madrytu o wydajności 207.360 m3/d. Woda pochodząca ze zbiorników Entrepeñas i Buendía przekracza ... widok »

Oczyszczalnia ścieków La Gavia - Madryt, Hiszpania

Projekt i budowa oczyszczalni dla pd–wsch Madrytu dla 700.000 mieszkańców, o przepływie 172.800 m³/d, połączenie z dwoma istniejącymi kolektorami oraz dopływem oczyszczonej wody do rzeki Manzanares. Zam... widok »