ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY

Dragados przyjmuje zobowiązania korporacyjne grupy ACS jako część swojego modelu prowadzenia firmy:

  • Zaangażowanie na rzecz środowiska społecznego

Dragados jest świadomy odpowiedzialności za społeczność, wśród której rozwija działalność. Jako duża firma budowlana Dragados angażuje się w tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości oraz promowanie różnorodności, dba o bezpieczne i etyczne środowisko pracy, przyczyniając się tym samym do rozwoju ekonomicznego i społecznego rynków, na których prowadzi swoją działalność.

  • Zaangażowanie na rzecz środowiska naturalnego

Dragados na każdym poziomie inwestycji jest zaangażowany w zrównoważony rozwój. Przy realizacji naszych projektów i inwestycji analizuje się ich potencjalne skutki dla środowiska oraz szuka się sposobu zminimalizowania kosztów zarówno teraz jak i w przyszłości. Problematyka rosnących zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, zmniejszeniem bioróżnorodności, a także efektywnego wykorzystywania zasobów stanowi ważną wartość dla Dragados.

  • Zaangażowanie na rzecz kreowania wartości

Długoterminowy zwrot wartości nie powinien obejmować jedynie akcjonariuszy, ale również klientów, pracowników czy społeczeństwo. Aby kreowanie wartości było przyszłościowe, Dragados jest zaangażowany na rzecz sprostania oczekiwaniom wszystkich swoich partnerów biznesowych.

  • Zaangażowanie na rzecz etyczności

Dragados zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą z poszanowaniem prawa oraz etyki. Podstawą naszego modelu biznesowego są przejrzyste działania, poszanowanie dla relacji biznesowych, pracowników oraz uczciwość w kontaktach z klientem.

  • Zaangażowanie na rzecz rozwoju technologicznego

Dragados zawdzięcza pozycję światowego lidera zaangażowaniu na rzecz innowacyjności oraz spełnianiu oczekiwań klientów poprzez stosowanie dynamicznych i kreatywnych rozwiązań. Dragados jako lider w rozwoju infrastruktury wyznacza standardy poszukiwania nowych i coraz to doskonalszych form prowadzenia interesów oraz sposobu sprostania wymaganiom klientów. Może osiągnąć te cele poprzez pracę Działu Wsparcia Technicznego, który promuje rozwój techniczny i technologiczny, jak i zrównoważony rozwój działalności Grupy.