Dragados

Dragados działa w Polsce od 2006 roku i specjalizuje się głównie w budownictwie komunikacyjnym. W szczególności realizuje kontrakty w sektorze drogowo – mostowym oraz kolejowym. By wzmocnić swoją pozycję na rynku polskim, Dragados w roku 2009 stał się posiadaczem 66% akcji POLAQUA, która od początku lat 90–tych buduje swoją markę w zakresie budownictwa inżynieryjnego, ekologicznego, kubaturowego, drogowego i paliwowego w Polsce. W roku  2013 roku Dragados przejął pełną kontrolę nad tą spółką i wycofał ją z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Wraz z POLAQUA startuje w największych przetargach krajowych i z sukcesem zdobywa nowe projekty. Dzięki swojemu międzynarodowemu doświadczeniu (budowa ponad 8.500 km dróg ekspresowych i autostrad, ponad 5.000 km dróg lokalnych i 1.200 mostów), polityce innowacji, badaniom i rozwojowi w kierunku zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne, Dragados buduje polską infrastrukturę oraz promuje zastosowanie w branży nowych rozwiązań i technologii.