Nasza grupa

Dragados to jeden z filarów sektora budowlanego Grupy ACS. Grupa ACS jest – według listy opracowanej przez specjalistyczny portal Engineering News–Record (ENR) – grupą o największym  zasięgu międzynarodowym. Prowadzi działalność na terenie 68 krajów, a przez Public Works Financing (PWF) uznana została za wiodącą grupę koncesyjną na świecie.

Dragados, założony w 1941 r., posiada międzynarodowe doświadczenie w obszarze projektów infrastrukturalnych, budowy mostów, autostrad, tuneli, zapór wodnych i obiektów morskich. Jest liderem w realizacji projektów koncesyjnych. Dragados zbudował ponad 13 500 kilometrów dróg i autostrad, 1 500 mostów, ponad 1 350 kilometrów tuneli, ponad 500 obiektów morskich, 230 zapór, 850 kilometrów linii kolejowych oraz wiele obiektów kolejowych, a także wiele budynków różnego przeznaczenia takich jak lotniska, szpitale, muzea, wieżowce.

Dragados zdobył ponad 100 koncesji na projekty na pięciu kontynentach, dzięki czemu jest światowym liderem – wykonawcą w obszarach projektowo – budowlanych w zakresie partnerstwa publiczno–prywatnego (PPP). Firma posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, jest także w trakcie wdrażania ISO 31000.

 

Dział Wsparcia Technicznego

W firmie Dragados oprócz Działu Badań i Rozwoju (I+D+i), który dba o rozwój, badanie oraz zastosowanie innowacyjnych metod i materiałów, działa również Dział Wsparcia Technicznego. Dział ten w oparciu o doświadczenie, które firma zdobyła na przestrzeni całego okresu swojego istnienia poszukuje nowoczesnych rozwiązań i formy ich zastosowania w projektach i inwestycjach.

Ponad siedemdziesięcioletnie doświadczenie korporacyjne, umiejętności oraz wiedza kadry inżynierskiej składają się na misję Działu, jaką jest zapewnienie wsparcia technicznego, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu ulepszanie realizowanych projektów, stawianie czoła wyzwaniom, jakie przynoszą realizowane inwestycje, a także włączanie w te procesy nabytego doświadczenia.

Nasz sukces jest rezultatem zaangażowania w planowanie wydajności przy jednoczesnym utrzymaniu standardów jakości oraz bezpieczeństwa, dotrzymywaniu harmonogramów prac oraz spełnianiu wymogów finansowych projektów. Dbamy o stwarzanie oraz wyrównywanie szans na rynku pracy dla grup mniejszościowych oraz tych, które znajdują