Szkolenia

Dragados posiada plany szkoleń ciągłych oraz rozwoju zdolności, zorientowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników, które identyfikowane są w ciągu danego roku oraz odpowiadają ustalonym kompetencjom. Plany szkoleń mają na celu zaspokojenie oczekiwań pracowników w tym zakresie i umożliwienie im prawidłowego wykonywania pracy, jak również rozwoju zawodowego i osobistego.

Plany szkoleń Dragados są na bieżąco aktualizowane, by dopasować je do potrzeb każdej dziedziny działania oraz, co najważniejsze, potrzeb danej osoby.

Dragados dysponuje narzędziami do zarządzania zasobami ludzkimi, takimi jak platformy szkoleniowe, szkolenia on–line oraz umowy z centrami szkoleniowymi. Dysponuje więc narzędziami dostosowanymi do różnych profili umiejętności i kompetencji, które służą analizie potrzeb szkoleniowych.

Dragados zarządza indywidualnie rozwojem swoich fachowców, dostosowując ich potrzeby do specyfiki działalności. Dragados wdraża modele zarządzania kompetencjami w celu pogłębienia wiedzy oraz umiejętności zawodowych. Używa szkoleń jako narzędzia, które pozwala osiągnąć najlepszą wydajność pracy.

Mapy kompetencji pracowników sporządzane przez Dragados zestawiane są ze strategią oraz charakterystyką firmy. Mapy te, systematycznie weryfikowane, definiują podstawowe oraz szczegółowe kompetencje charakteryzujące dane stanowisko, co ma na celu zapewnienie efektywnego wykonywania obowiązków.