Ludzie i Kariera

Niektóre z najważniejszych zasad, jakimi kieruje się polityka korporacyjna dotycząca zarządzania zasobami ludzkimi firm należących do Grupy, opierają się na następujących wspólnych działaniach:

• Zatrudnianie, utrzymywanie oraz motywowanie utalentowanych pracowników.

• Promowanie pracy zespołowej oraz zarządzania jakością jako narzędzia dopingujące.

• Podejmowanie szybkich działań jako forma promowania odpowiedzialności oraz ograniczenia do minimum biurokracji.

• Wspieranie oraz zwiększenie liczby szkoleń oraz działań edukacyjnych.

• Innowacyjność, która usprawnia procesy, ulepsza produkty i usługi.